Tjänster

NOSAB satsar mycket på effektiva bilar som klarar av många olika uppdrag inom skiftande områden för att kunna hjälpa kunden på bästa sätt. Vi har hög kompetens inom alla områden inom sugning och spolning. Genom utbildad och yrkesskicklig personal är vi en av de största leverantörerna inom dessa områden i Norrland.

Vår jourverksamhet är väldigt flexibel och har öppet dygnet runt för att kunna hjälpa till när det som mest behövs.

Ring vår jourtelefon för direkthjälp och service.

Öppettider

Kontorets öppettider
Måndag - Fredag 7:00 - 16:00

Kontakta oss

Tel. 0911-175 00

Jourtelefon:
070-322 70 88

dygnet runt för direkthjälp och service.

Se mer kontaktinformation

Nosab

Vi heter Bason Invest AB men kallas NOSAB i folkmun.

Vi utför bla. cisternrengöring, högtrycksspolning, slamsugning, torrsugning, filmning av tex avlopp och ledningar, transport och sanering av miljöfarligt avfall, ång och högtryckstvättning.