Slamsugning

Slamsugning

Tjänster inom detta kan vara att t ex suga pumpgropar, oljeavskiljare och golvkanaler. För att utföra dessa tjänster behöver fordonen vara ADR-godkända för transport av miljöfarligt avfall.