Företaget

Om oss

Företaget heter Norrbottens Olje & Slamsugning i Piteå AB men kallas för NOSAB i folkmun.
Verksamheten startades 1969 med en lastbil. Nu har företaget 10-talet fordon och en omsättning på ca 18 miljoner.

NOSAB vänder sig framförallt till företag men även privatpersoner. Verksamheten bedrivs i Norr- och Västerbotten. Företaget har 14 anställda med en genomsnittlig anställning  på 15 år inom företaget och branchen.