Cisternrengöring

Cisternrengöring

Alla oljetankar blir med åren utsatta för olika angrepp. Ståltankar rostar och rosten bildar avlagringar på botten av tanken. Plasttankar kan ta skada av markstättning, tjälskjutning eller felaktiga fyllnadsmassor. Cisterninnehavaren bär ansvaret för de skador som en läckande cistern orsakar.