NOSAB

Vi heter Norrbottens Olje & Slamsugning i Piteå AB men kallas NOSAB i folkmun.

Vi utför bla cisternrengöring, högtrycksspolning, slamsugning, torrsugning, filmning av tex avlopp och ledningar, transport och sanering av miljöfarligt avfall, ång och högtryckstvättning.

Nosab

Tjänster

NOSAB satsar mycket på effektiva bilar som klarar av många olika uppdrag inom skiftande områden för att kunna hjälpa kunden på bästa sätt. Vi har hög kompetens inom alla områden inom sugning och spolning. Genom utbildad och yrkesskicklig personal är vi en av de största leverantörerna inom dessa områden i Norrland. Vår jourverksamhet är väldigt flexibel och har öppet dygnet runt för att kunna hjälpa till när det som mest behövs.

Slamsugning

Tjänster inom slamsugning kan vara att tex suga pumpgropar, oljeavskiljare och golvkanaler.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning kan t ex utföras på ledningar, värmeväxlare, avlopp och vägar.

Cisternrengöring

Utför sanering av oljetankar.

Torrsugning

Vi suger torra och våta material tex betong, cement, grus, sand, kalk och andra material.