Högtrycksspolning

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning kan t ex utföras på ledningar, värmeväxlare, avlopp och vägar. Högtryck är mycket effektiv mot kraftiga och grova beläggningar. En annan tjänst är t ex rotskärning som innebär att man skär bort rötter som har trängt in i avloppsledningar.

Med våra specialfordon kan man både suga och spola samtidigt. De är även ADR-godkända för transport av miljöfarliga avfall.

Vi har även högtrycksvattenpumpar på upp till 1600 bar.