Tjänster

Tjänster

NOSAB satsar mycket på effektiva bilar som klarar av många olika uppdrag inom skiftande områden för att kunna hjälpa kunden på bästa sätt. Vi har hög kompetens inom alla områden inom sugning och spolning. Genom utbildad och yrkesskicklig personal är vi en av de största leverantörerna inom dessa områden i Norrland.

Vår jourverksamhet är väldigt flexibel och har öppet dygnet runt för att kunna hjälpa till när det som mest behövs.

Ring vår jourtelefon för direkthjälp och service.