Högtrycksspolning

Högtrycksspolning kan t ex utföras på ledningar, värmeväxlare, avlopp och vägar. Högtryck är mycket effektiv mot kraftiga och grova beläggningar. En annan tjänst är t ex rotskärning som innebär att man skär bort rötter som har trängt in i avloppsledningar.

Med våra specialfordon kan man både suga och spola samtidigt. De är även ADR-godkända för transport av miljöfarliga avfall.

Vi har även högtrycksvattenpumpar på upp till 1600 bar.

Öppettider

Kontorets öppettider
Måndag - Fredag 7:00 - 16:00

Kontakta oss

Tel. 0911-175 00

Jourtelefon:
070-322 70 88

dygnet runt för direkthjälp och service.

Se mer kontaktinformation

Nosab

Vi heter Bason Invest AB men kallas NOSAB i folkmun.

Vi utför bla. cisternrengöring, högtrycksspolning, slamsugning, torrsugning, filmning av tex avlopp och ledningar, transport och sanering av miljöfarligt avfall, ång och högtryckstvättning.